ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Schoonheidsinstituut Zensa- Lien Van Dorpe

Eenmanszaak BE 0888-693-511, Bremtstraat 67, 9320 Nieuwerkerken. info@schoonheidsinstituut-zensa.be

  • Afspraak en annulatievoorwaarden

Een afspraak komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling te krijgen. Schoonheidsinstituut zensa zal bij deze de afspraak uitvoeren zoals door de klant aangevraagd.  Schoonheidsinstituut zensa neemt louter inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

Bij het niet nakomen of last-minute annuleren van de afspraak 24 uur voor de afspraak zal er een annuleringskost vasthangen aan de annulatie. Die betreft 25€ per begonnen uur. Deze zal u per mail toegestuurd worden via een betaallink. Deze dient betaald te worden binnen een termijn van 14-dagen.

  • De leveringsvoorwaarden.

 Het gebied (land) waar je levert, de termijn en de kosten ervan. Zensa kan niet worden aansprakelijk bent bij vertraging van de bezorger (post of koerierdienst). Uw product komt zo nel mogelijk uw kant uit. Wij streven naar een aflevering binnen de 2 werkdagen. Indien een product niet voorradig is zal dit via mailof telefoon  gemeld worden. Indien uw product binnen de 30 dagen niet is aangekomen dan kan u die bestelling annuleren. U krijgt op dat moment een terugbetaling van de bestelde goederen.

Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk wordt afgeleverd aan de klant of derden.

  • Betalingen. 

Bij alle bestellingen op de webshop geldt een betalingsverplichting. Verzendingen binnen België zijn gratis vanaf 125€. Kosten voor levering bedragen binnen België 7€, voor andere Europese landen geldt een tarief van 9€. Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.

  • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Zelf of door derden.

Reclamaties dienen per e-mail of telefonisch gemeld te worden binnen de 24-uur na ontvangst van de desbetreffende goederen. Om hygiënische redenen nemen wij enkel ongeopende artikelen terug in originele verpakking.

  • Schoonheidsintituut Zensa  is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de koper of klant op derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien schoonheidsinstiuut zensa, om welke reden dan ook, enige schade moet vergoeden dan kan de schadevergoeding nooit hoger zijn aan een bedrag gelijk aan de facturatiewaarde met betrekking tot het gekochte product of de behandeling in het instiuut.
  • Prijzen en prijslijst

Alle behandelingen en producten worden verhandeld in Euro. De prijzen van onze prijslijst zijn niet bindend en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Die worden u bij aanvang van de behandeling meegedeeld. De verzorging Carte Blanche is ontwikkeld om het online boeken makkelijker te maken. De prijs van deze behandeling wordt in het instituut verduidelijkt naar gelang de behandeling die de klant kiest.

  • Cadeaubon

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code, die kan maar 1x verstrekt worden. De klant dient de cadeaubon zelf te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubon en codes kunnen worden verstrekt. De restwaarde van een cadeaubon kan gebruikt worden voor een volgende behandeling of aankoop van producten. Cadeaubond of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Iedere cadeaubon is 6 maand geldig vanaf aangekochte datum. Na vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden.

Bij aankoop van een cadeaubon op de webshop kan u kiezen om deze per post onverpakt te laten opsturen. Dit is gratis. Bij verpakking betaalt u de 5,7€ verzendingskost.

  • Overmacht

In geval van overmacht is schoonheidsinstituut Zensa niet gehouden aan haar verplichtingen t.o.v. de koper of klant. Respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht verstaan we onder meer stakingen, brand, pandemie, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet tijdig leveren van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

  • Privacyverklaring

De klant voorziet het instituut vóór de eerste behandeling of bij aankoop van een product van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het instituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Het instituut behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het instituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt of koper. Bij aankopen op de webshop gelden dezelfde voorwaarden.